جعبه آیکون

[us_page_title description=”1″ font_size=”1.8rem” inline=”1″]

۴ رنگ از پیش تعریف شده

[us_separator type=”invisible”]
[us_iconbox icon=”material|grade” color=”primary” iconpos=”top” size=”50px” title=”نماد رنگ اولیه” external=”” style=”default” link=””][/us_iconbox]
[us_iconbox icon=”material|grade” color=”secondary” iconpos=”top” size=”50px” title=”نماد رنگ ثانویه” external=”” style=”default” link=””][/us_iconbox]
[us_iconbox icon=”material|grade” color=”contrast” iconpos=”top” size=”50px” title=”کنترل رنگ آیکون” external=”” style=”default” link=””][/us_iconbox]
[us_iconbox icon=”material|grade” color=”light” iconpos=”top” size=”50px” title=”نور نماد رنگ” external=”” style=”default” link=””][/us_iconbox]
[us_separator type=”invisible” size=”small”]
[us_iconbox icon=”material|grade” color=”primary” iconpos=”top” size=”36px” title=”طراحی وبسایت” external=”” style=”circle” link=”url:%23″][/us_iconbox]
[us_iconbox icon=”material|grade” color=”secondary” iconpos=”top” size=”36px” title=”طراحی گرافیکی” external=”” style=”circle” link=”url:%23″][/us_iconbox]
[us_iconbox icon=”material|grade” color=”contrast” iconpos=”top” size=”36px” title=”انجام پروژه” external=”” style=”circle” link=”url:%23″][/us_iconbox]
[us_iconbox icon=”material|grade” color=”light” iconpos=”top” size=”36px” title=”نور نماد رنگ” external=”” style=”circle” link=”url:%23″][/us_iconbox]

رنگ های سفارشی

[us_separator type=”invisible”]
[us_iconbox icon=”material|assignment_turned_in” color=”custom” iconpos=”top” size=”50px” title=”نورپردازی” icon_color=”#ef5350″ external=”” style=”default” link=””][/us_iconbox]
[us_iconbox icon=”material|open_with” color=”custom” iconpos=”top” size=”50px” title=”طراحی و بهینه” icon_color=”#8bc34a” external=”” style=”default” link=””][/us_iconbox]
[us_iconbox icon=”material|lock” color=”custom” iconpos=”top” size=”50px” title=”آیکون به سبک ساده” icon_color=”#9c27b0″ external=”” style=”default” link=””][/us_iconbox]
[us_iconbox icon=”material|language” color=”custom” iconpos=”top” size=”50px” title=”توسعه و پژوهش” icon_color=”#2196f3″ external=”” style=”default” link=””][/us_iconbox]
[us_separator type=”invisible” size=”small”]
[us_iconbox icon=”material|polymer” color=”custom” iconpos=”top” size=”36px” title=”فتوشاپ” icon_color=”#ffffff” bg_color=”#00bcd4″ external=”” style=”circle” link=””][/us_iconbox]
[us_iconbox icon=”material|settings” color=”custom” iconpos=”top” size=”36px” title=”فتوگرافی” icon_color=”#fff1c4″ bg_color=”#009688″ external=”” style=”circle” link=””][/us_iconbox]
[us_iconbox icon=”material|question_answer” color=”custom” iconpos=”top” size=”36px” title=”نمایش اسلایدر” icon_color=”#5c6bc0″ bg_color=”#ffd54f” external=”” style=”circle” link=””][/us_iconbox]
[us_iconbox icon=”material|track_changes” color=”custom” iconpos=”top” size=”36px” title=”عکاسی” icon_color=”#c5e1a5″ bg_color=”#455a64″ external=”” style=”circle” link=””][/us_iconbox]

پوزیشن آیکون

[us_separator type=”invisible”]
[us_iconbox icon=”material|query_builder” color=”primary” iconpos=”top” size=”50px” title=”نماد موقعیت” external=”” style=”default” link=””]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.[/us_iconbox]
[us_iconbox icon=”material|lock_outline” color=”primary” iconpos=”top” size=”36px” title=”نماد موقعیت” external=”” style=”circle” link=””]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.[/us_iconbox]
[us_iconbox icon=”material|verified_user” color=”primary” iconpos=”top” size=”50px” title=”نماد موقعیت” external=”” style=”default” link=””]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است[/us_iconbox]
[us_separator type=”invisible”]
[us_iconbox icon=”material|wallet_travel” color=”primary” iconpos=”left” size=”50px” title=”نماد موقعیت” external=”” style=”default” link=””]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.[/us_iconbox]
[us_iconbox icon=”material|search” color=”primary” iconpos=”left” size=”36px” title=”نماد موقعیت” external=”” style=”circle” link=””]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است[/us_iconbox]
[us_iconbox icon=”material|shopping_cart” color=”primary” iconpos=”left” size=”50px” title=”نماد موقعیت” external=”” style=”default” link=””]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است[/us_iconbox]

اندازه مختلف

[us_separator type=”invisible”]
[us_iconbox icon=”material|cake” color=”primary” iconpos=”top” size=”28px” title=”سایز بزرگ” external=”” style=”default” link=”url:%23″ title_size=”18px”]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.[/us_iconbox]
[us_iconbox icon=”material|cake” color=”primary” iconpos=”top” size=”36px” title=”سایز بزرگ” external=”” style=”default” link=”url:%23″ title_size=”20px”]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.[/us_iconbox]
[us_iconbox icon=”material|cake” color=”primary” iconpos=”top” size=”50px” title=”اندازه متوسط” external=”” style=”default” link=”url:%23″]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.[/us_iconbox]
[us_separator type=”invisible”]
[us_iconbox icon=”material|cake” color=”primary” iconpos=”top” size=”70px” title=”سایز کوچک” external=”” style=”default” link=”url:%23″]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.[/us_iconbox]
[us_iconbox icon=”material|cake” color=”primary” iconpos=”top” size=”100px” title=”سایز بزرگ” external=”” style=”default” link=”url:%23″]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.[/us_iconbox]