تیم ما

[us_page_title description=”1″ align=”center”]

نوین وردپرس | مرجع رسمی قالب های ویژه و حرفه ای وردپرس در ایران

[us_person name=”قاسم پناهی” role=”مدیر” linkedin=”#” img_circle=”yes” facebook=”#” google_plus=”#” external=”” image=”5373″ style=”2″ link=”url:%23″]
[us_person name=”پویا فکرت” role=”بهینه ساز” facebook=”#” twitter=”#” email=”info@example.com” img_circle=”yes” linkedin=”#” external=”” image=”5372″ style=”2″ link=”url:%23″]
[us_separator text=”بهینه ساز های شرکت” type=”default”]
[us_person name=”کد نویس” role=”ساسان حسنی” facebook=”#” linkedin=”#” img_circle=”yes” skype=”#” external=”” image=”5374″ style=”2″ link=”url:%23″]
[us_person name=”حسن صادقی” role=”گرافیست” facebook=”#” twitter=”#” linkedin=”#” img_circle=”yes” custom_icon=”fab|xing” custom_link=”#” external=”” image=”5371″ style=”2″ link=”url:%23″]
[us_person name=”سما محسنیان” role=”برنامه نویس” facebook=”#” twitter=”#” linkedin=”#” img_circle=”yes” skype=”#” custom_icon=”fab|yelp” custom_link=”#” external=”” image=”5375″ style=”2″ link=”url:%23″]
[us_separator text=”پشتیبان های شرکت” type=”default”]
[us_person name=”قاسم پناهی” email=”#” custom_icon=”fab|instagram” custom_link=”#” img_circle=”yes” twitter=”#” role=”بهینه ساز” external=”” image=”5373″ style=”2″ link=””]
[us_person name=”سینا سماصادقی” facebook=”#” linkedin=”#” email=”#” img_circle=”yes” custom_icon=”fab|dribbble” custom_link=”#” role=”طراح” external=”” image=”5372″ style=”2″ link=””]
[us_person name=”آتنا تهرانی مقدم” facebook=”#” twitter=”#” linkedin=”#” img_circle=”yes” custom_icon=”fab|behance” custom_link=”#” role=”برنامه نویس” external=”” image=”5375″ style=”2″ link=””]
[us_person name=”پویا فکرت” img_circle=”yes” twitter=”#” linkedin=”#” skype=”#” custom_icon=”fab|behance” custom_link=”#” role=”مدیر” external=”” image=”5374″ style=”2″ link=””]

تیم ما

  • لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
[us_separator type=”invisible”][us_gallery ids=”5408,5409,5410,5407,5415″ columns=”5″ indents=””][us_separator type=”invisible”][us_btn text=”بررسی محل سکونت ما” align=”center” target=”_self” icon=”fas|map-marker-alt” color=”white” external=”” style=”raised” link=”url:http%3A%2F%2Fwpnovin.ir%2Fdemos%2Fzephyr%2Fpages%2Fcontact%2F”]